środa, 8 grudnia 2010

Zmiany na mapie gminy Leszno?


Wójt Gminy Leszno zawiadamia, że w dniach 15.12.2010 r. - 22.12.2010 r. prowadzone będą konsultacje społeczne w sprawie wydzielenia i ustalenia nazwy osady w obrębie wsi Wólka, gm. Leszno. Konsultacje będą prowadzone w formie ankiety - druk można pobrać z sekretariatu Urzędu Gminy Leszno.

Granice proponowanej osady określa się następująco:
- północno-wschodnia granica osady - granica wsi Wólka, gm. Leszno, będąca  jednocześnie południową granicą drogi  gminnej  stanowiącej  działkę  ew.  nr  290,  we  wsi  Mariew,  gmina Stare  Babice,
- wschodnia granica osady - zachodnia  granica drogi  gminnej  stanowiącej  dz.  ew.  nr  285, we  wsi Wólka,  gm.  Leszno,  zachodnia  granica  drogi  gminnej  stanowiącej  dz.  ew.  nr 1.  we  wsi  Borzęcin  Duży,  gm.  Stare  Babice,
- południowa granica  osady  -  północna  granica  drogi  gminnej  stanowiącej  dz.  ew.  nr  259, we  wsi  Wólka,  gm.  Leszno ( ul. Chabrowa ),
- zachodnia granica osady - zachodnia granica działek  ew.  nr  342,  357, we wsi Wólka,  gm.  Leszno

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz