czwartek, 3 lutego 2011

Mokro na szlakach!
Kampinoski Park Narodowy ostrzega o utrudnieniach na szlakach turystycznych!

Z uwagi na wysoki bardzo stan wód powierzchniowych na obszarze KPN w chwili obecnej wiele miejsc jest niedostępnych. Teren parku narodowego jest i być powinien obszarem naturalnym o jak najmniejszej ingerencji ludzkiej a ochrona przyrody jest nadrzędnym celem działalności.

W związku z tym nie ma możliwości zapewnienia całorocznej dostępności wszystkich szlaków turystycznych. KPN prosi o wyrozumiałość i wybór tras wycieczek w sposób pozwalający cieszyć się pięknem przyrody Parku a jednocześnie zapewniający bezpieczne ich odbycie.

KPN prosi o zwrócenie uwagi na znaki informacyjne i ostrzegawcze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz