środa, 9 marca 2011

O podtopieniach w Babicach


Kontynuujemy temat podtopień, ale tym razem z gminy Izabelin przenosimy się do sąsiednich Starych Babic. A tam, jak się okazuje, sytuacje nie jest taka zła. Poniżej komunikat ze strony Urzędu Gminy:

Kolejny rok obfituje dużą ilością deszczu i śniegu, cały czas na naszym terenie występuje podwyższony poziom wód gruntowych. Babicka gmina, podobnie jak i okoliczne tereny, jest podtapiana. Dodatkowo wysoki poziom wód w okolicznych rzekach powoduje, że następuje tzw. cofka.

Aby zaradzić temu problemowi samorząd naszej gminy dba o urządzenia melioracyjne. Od kilku lat Spółka Wodna otrzymuje duże środki na swoją działalność (ok. 150 tys. zł rocznie) dzięki temu rowy melioracyjne są w dobrym stanie. Niektóre inwestycje w tym zakresie babicki samorząd wykonuje także jako zadania własne gminy.

Kilka dni temu Wójt Gminy Krzysztof Turek, Z-ca Wójta Marcin Zając i przedstawiciele Spółki Wodnej dokonali przeglądu gminnych rowów melioracyjnych. Okazało się, że nasze rowy są generalnie w dobrym stanie, natomiast rowy w sąsiednich gminach, np. w gm. Ożarów Maz. wymagają pilnego oczyszczenia i pogłębienia. Z powodu ograniczonego przepływu wody u sąsiadów, na naszym terenie powstają rozlewiska.

Aktualna sytuacja wymaga podjęcia pilnych rozwiązań w skali ponad gminnej i w skali ponad powiatowej. Planuje się wspólne działania w celu udrożnienia i obniżenia dna rowu zaborowskiego- jednego z głównych odbiorników wód z rowów melioracyjnych.

Wspólnie ze Starostą i innymi gminami podjęto rozmowy dotyczące budowy zbiornika retencyjnego, który mógłby powstać w okolicy ujścia rowu ożarowskiego do Utraty. W okresach podwyższonych stanów wód zbiornik ten mógłby obniżyć poziom wody z rowach melioracyjnych i generalnie rozwiązać problem podtopień. Gmina planuje ponadto budowę dodatkowych rowów melioracyjnych na naszym terenie. Samorząd rozumie powagę sytuacji w tym zakresie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz