czwartek, 21 lipca 2011

Jeszcze więcej dotacji dla KPN!


Kampinoski Park Narodowy znów uzyskał dotację ze środków Unii Europejskiej. Tym razem UE wesprze projekt "ActiveKPN". Celami projektu są: poprawa stanu ochrony wielu ważnych europejskich gatunków występujących w Kampinoskim Parku Narodowym, w tym bobra (Castor fiber), wydry (Lutra lutra), rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx), rozmaitych płazów i gadów, derkacza (Crex crex), żurawia (Grus grus), bąka (Botaurus stellaris) oraz rzadkich motyli: modraszka telejusa (Maculinea teleius) oraz czerwończyka nieparka (Lycaena dispar), a także ograniczenie presji urbanizacyjnej na zakupionych terenach.

Razem z KPN-em dofinansowanie otrzymało jeszcze kilka innych interesujących projektów z kraju. Więcej o nich można przeczytać w notce PAP. Łącznie jest ich 7, a ich wartość to blisko 19 mln zł.

Warto dodać, że to już drugi projekt współfinansowany ze środków UE. O poprzednim pisałem w marcu br.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz