poniedziałek, 26 marca 2012

Polana w Lipkowie wypięknieje


Źródło: KPN16 marca br. w Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy parkiem, reprezentowanym przez dyrektora Jerzego Misiaka a Gminą Stare Babice, reprezentowaną przez wójta Krzysztofa Turka. W ramach umowy wykonany zostanie projekt zagospodarowania polany wypoczynkowej w Lipkowie.
Polana zostanie zaprojektowana tak, aby służyć jako miejsce rekreacji i edukacji zarówno mieszkańcom okolic, jak i turystom oraz odwiedzającym z dalszych części Polski. Zagospodarowanie polany wraz z planowaną ścieżką edukacyjną nie tylko poszerzy ofertę turystyczną KPN i gminy, ale jednocześnie odciąży okoliczne cenne przyrodniczo uroczyska poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego. Realizacja projektu planowana jest w ciągu najbliższych lat.

Źródło: KPN

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz