sobota, 30 czerwca 2012

Zapomniany cmentarz olenderski w Kazuniu


Celem mojej dzisiejszej wycieczki miało być dotarcie do cmentarza olenderskiego w Kazuniu. Jako że był on nawet zaznaczony na mapie, byłem pewny, że dotarcie tam nie będzie większym problemem. Okazało się jednak inaczej…
Krótki śledztwo ze zdjęciami satelitarnymi z Google Maps pokazało, że cmentarz zapewne będzie położony w małym zagajniczku tuż przy zakręcie drogi krajowej nr 85 (nota bene najkrótszej drogi krajowej w Polsce). Gdy tam dojechałem, okazało się, że zagajniczek owszem jest, ale nie prowadzi do niego żadna droga. Co więcej, okoliczne łąki są mocno zarośnięte, i to nie byle czym, bo pokrzywami!

Ale nie po to przejechałem 40 km, żeby się tak łatwo poddawać. Sforsowałem pokrzywy i inne kujące rośliny (ponoć są dobre na reumatyzm, więc „co tam”) i dobrnąłem do zagajniczka. A tam niewiele lepiej, bo jest on gęsto zarośnięty drzewami i krzewami, oczywiście bez żadnej ścieżki!

Brnąc w las dotarłem jednak do czegoś, co okazało się być cmentarzem… a w zasadzie jego resztkami. Ocalały bowiem tylko betonowe boki mogił. Nie znalazłem za to żadnych tablic informujących o tym, kto został tam pochowany (być może są, ale nie miałem szczęścia).

I tu rodzi się smutna refleksja… szkoda, że nikt nie zadbał o ten cmentarz, świadczący o bogatej i skomplikowanej jednocześnie przeszłości tych okolic. Tak jak np. uczyniono to w Łomiankach-Dąbrowie (cmentarz jest elegancko ogrodzony) czy w Piaskach Duchownych (z tablicą informacyjną i przystrzyżoną trawą). Teren należy do gminy Czosnów, stąd gorący apel do jej przedstawicieli: warto zainwestować drobną kwotę choćby w wykarczowanie krzaków i postawienie tablicy informacyjnej. Jeszcze kilka-kilkanaście lat i nie będzie już tam czego ratować.

Współrzędne mogił na cmentarzu w Kazuniu naniosłem na „Mapę atrakcji Puszczy Kampinoskiej”. Przy okazji mam gorący apel do czytelników. Jeśli zauważycie, że na tej mapie brakuje jeszcze jakichś cmentarzy olenderskich, dajcie znać – mile widziane będą dokładne współrzędne owego cmentarza lub chociaż wskazówki, jak do niego dojechać. Czekam na wiadomości albo w komentarzach, albo na maila: j_krolikowski /malpka/ gazeta.pl

czwartek, 28 czerwca 2012

Resztki drewnianego mostu w Wyszogrodzie do rozbiórki


Resztki starego drewnianego mostu zostaną rozebrane. To ostateczna decyzja władz Wyszogrodu. Burmistrz obiecuje, że w przyszłości jakiś fragment przeprawy zostanie odtworzony i wkomponowany w odnowione Nabrzeże Wiślane.

Od marca stary most jest ogrodzony, bo jego stan techniczny jest na tyle kiepski, że może stwarzać zagrożenie. Pozostałości najdłuższej kiedyś w Europie drewnianej przeprawy od lat popadają w ruinę i straszą swoim wygląda. Wkrótce prawdopodobnie znikną w ogóle.

Czytaj więcej o sprawie na Sochaczewianin.pl

wtorek, 26 czerwca 2012

Rząd za poszerzaniem i tworzeniem parków narodowych


Rząd za ułatwieniami w tworzeniu parków narodowych. – Parki narodowe chronią symbole przyrodnicze Polski i promują ekologiczna turystykę. Chcemy skutecznie walczyć o ich zachowanie i pokazywać korzyści z ochrony przyrody dla ludzi – komentuje minister Marcin Korolec.

Rada Ministrów przyjęła dziś (26 czerwca) przygotowane przez Ministerstwo Środowiska stanowisko rządu do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Wśród proponowanych zmian są ułatwienia dotyczące tworzenia nowych parków narodowych lub poszerzanie granic istniejących.

Minister Marcin Korolec komentując poparcie Rady Ministrów mówił m.in.:
- Rząd poparł łatwiejsze tworzenie parków narodowych. Cieszę się, że przygotowane przez nas stanowisko zyskało zgodę Rady Ministrów. Jestem pewien, że przyczyni się do skutecznych prac nad tym projektem w Sejmie. Pod projektem podpisały się tysiące ludzi, którzy mieli zapał i przekonanie, że warto zorganizować się wokół sprawy, która jest dla nich ważna. Ten projekt jest dla ministra środowiska ważny także dlatego, że cały czas działamy na rzecz parków narodowych: poprawy warunków ich działania, uatrakcyjnienia ich „oferty” dla ludzi i tworzenia nowych parków. Przykładem tego jest nasza inicjatywa dla rozwoju i lepszej ochrony Puszczy Białowieskiej: Trzymaj z Puszczą! Jednocześnie podkreślam, że tylko tam można skutecznie chronić przyrodę, gdzie żyją zadowoleni ludzie i tylko w zgodzie z mieszańcami można podejmować takie kroki jak tworzenie miejsc szczególnej ochrony przyrody.

Źródło: MŚ

KOMENTARZ: Decyzja, choć nie wiążąca, to istotna również z punktu widzenia Kampinoskiego Parku Narodowego. Jak bowiem wynika z projektu planu ochrony KPN, jego władze zamierzają w najbliższych latach w niektórych miejscach zmieniać jego granice.

Miliony dla parków narodowych


KOMUNIKAT PRASOWY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

Osiem milionów złotych na finansowanie zadań związanych z gospodarką leśną oraz badaniami naukowymi przekażą parkom narodowym Lasy Państwowe. Pieniądze pochodzić będą z funduszu leśnego. To pierwsza – w tak wysokim wymiarze – pomoc udzielana przez LP parkom narodowym.

Od 1 stycznia 2012 r. parki narodowe stały się osobami prawnymi. Prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, finansując z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na swoją działalność. Pieniądze pozyskane z funduszu leśnego pozwolą na zwiększenie nakładów przeznaczonych na ochronę przyrody.

W Polsce funkcjonują 23 parki narodowe. Oprócz ich podstawowej funkcji, jaką jest ochrona przyrody, zajmują się także edukacją ekologiczną, badaniami naukowymi, a także udostępnianiem turystycznym zasobów przyrodniczych.

Zapewnienie parkom narodowym jak najlepszych warunków finansowych do pełnienia ich misji jest dla nas priorytetem. Dodatkowe środki przekazane przez Lasy Państwowe pozwolą na realizację wielu cennych przedsięwzięć, które przyczynią się do zwiększenia stopnia ochrony przyrody w parkach – podkreśla Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody.

Do tej pory z wnioskami o dofinansowanie, na sumę 8 mln zł, wystąpiło 14 parków narodowych: Białowieski, Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Drawieński, Gorczański, Gór Stołowych, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Pieniński, Roztoczański, Słowiński, Wielkopolski i Wigierski. Parki będą mogły wykorzystać tę kwotę na finansowanie zadań ochronnych w ekosystemach leśnych i na badania naukowe, które przyczynią się do dalszego rozpoznania zasobów i procesów przyrodniczych na ich obszarze. Z pewnością ilość środków finansowych w tym roku będzie wzrastać wraz z rozpatrywaniem kolejnych, napływających do DGLP wniosków – mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny LP.

Fundusz leśny, tworzony przez Lasy Państwowe, jest formą gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie o lasach. Środki funduszu przeznaczane są głównie na wyrównywanie niedoborów środków finansowych w nadleśnictwach, powstających przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej, a także na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Można je także wykorzystać na finansowanie badań naukowych, tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, sporządzanie planów urządzenia lasu i prognozowanie rozwoju zasobów drzewnych oraz inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach.

poniedziałek, 25 czerwca 2012

Mieszkańcy Sierakowa nie chcą być w Kampinoskim Parku Narodowym


Mieszkańcy urokliwej miejscowości Sieraków w gminie Izabelin wcale nie są zadowoleni z sąsiedztwa Parku. Z prawnego punktu widzenia znacznie ogranicza on im bowiem możliwości gospodarowania na swojej nieruchomości. Ale wkrótce może się to zmienić – o sprawie pisze „Życie Warszawy”.
Ratunkiem mają być nowe plany zagospodarowania przestrzennego, które powinny być uchwalone jeszcze w tym roku. Znajdzie się w nich zapis pozwalający na dokonanie tzw. wymiany zabudowy. Właściciel mógłby postawić nowy budynek pod warunkiem, że stary wyburzy. Mógłby go także remontować. Ponadto dzięki planom każdy, kto kupi ziemię na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, od razu będzie wiedział, co może na niej robić, a czego nie.

Ale mieszkańcy Sierakowa nie są zadowoleni z tych propozycji. Dlatego proponują wyłączenie miejscowości z granic KPN-u. To jednak nie będzie takie łatwe, bo Kampinoski Park Narodowy wykupił już na tym terenie sporo gruntów, a kolejne zakupy są w planach – w najbliższym czasie chce nabyć jeszcze 36 gospodarstw o powierzchni 107 ha (czyli nieco ponad 1 km kw.). Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że mieszkańcy nie są skorzy sprzedawać swoich gruntów, gdyż dostają za nieco niewielkie pieniądze – około 15-20 zł za metr kwadratowy.

Czytaj więcej o sprawie w Życiu Warszawyniedziela, 24 czerwca 2012

Most w Kamionie za pół roku


KOMUNIKAT PRASOWY MAZOWIECKIEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Już na początku przyszłego roku mieszkańcy powiatu sochaczewskiego będą mogli podróżować nowym mostem na rzece Bzurze w miejscowości Kamion oraz prowadzącą do niego, odbudowaną drogą wojewódzką nr 575.

Umowę na dofinansowanie inwestycji kwotą 6,8 mln zł, pochodzącą z rządowych środków na usuwanie skutków powodzi, podpisali 20 czerwca br. marszałek Adam Struzik oraz wojewoda Jacek Kozłowski. Pozostałe środki w wysokości 7,9 mln zł wygenerowano z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt inwestycji to 14,7 mln zł.

– Odbudowa mostu na Bzurze to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego. Od powodzi w 2010 r., podczas której dotychczasowy drewniany most w miejscowości Kamion został zniszczony, mieszkańcy gmin Brochów i Młodzieszyn, aby dostać się na drugą stronę rzeki muszą pokonywać kilkanaście kilometrów drogi objazdami. To duże utrudnienie zwłaszcza dla rolników, którzy mają swoje pola uprawne po obu stronach Bzury – podkreślił marszałek Adam Struzik.

– Dzięki odbudowie mostu skróceniu ulegnie także czas dojazdu do Płocka – dodał wojewoda Jacek Kozłowski.

Nowy most o konstrukcji zespolonej odbudowany zostanie dokładnie w tym samym śladzie. Będzie miał szerokość 9 metrów (w tym 6-metrowa jezdnia), a długość 160 metrów. Inwestycja obejmie także budowę ok. 1 km dróg dojazdowych do mostu.

Prace budowlane już się rozpoczęły. W tej chwili trwa rozbiórka starego mostu i prace związane z przygotowaniem do budowy nowego. Całość ma być oddana do użytku na początku 2013 roku.

Nad realizacją inwestycji czuwa Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Odbudowa realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawcą zadania w drodze przetargu zostało wybrane Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Mazowieckie Mosty Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Zgodnie z umową, do końca 2011 r. wykonawca wykonał projekt odbudowy obiektu.