poniedziałek, 9 lipca 2012

Muzeum Mazowieckie będzie badać Olendrów


Muzeum Mazowieckie w Płocku w dniach od 10 do 19 lipca 2012 roku na terenie gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Leoncin, Zakroczym, Brochów, Młodzieszyn, Kampinos, Izabelin i Stare Babice prowadzić będzie badania etnograficzne dotyczące osadnictwa olenderskiego. Celem badań jest pozyskanie obiektów uzupełniających kolekcję zbiorów etnograficznych Muzeum Mazowieckiego w Płocku, informacji na temat kultury Olendrów oraz inwentaryzacja zabytków związanych z tym osadnictwem. Wyniki badań posłużą wyłącznie do celów naukowych i dydaktycznych. Muzuem zwraca się z uprzejmą prośbą do władz lokalnych i ludności o pomoc pracownikom oraz studentom-praktykantom w realizacji projektu badawczego.

Źródło: UG Brochów

Przegląd prasy: Izabelin uwalnia się od śmieci!


Podwarszawska gmina Izabelin jako pierwsza w kraju objęła władztwo nad odpadami komunalnymi według zasad, które wprowadza ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.  Samorząd bardzo ambitnie podszedł do swojego nowego obowiązku. Przemyślany system kar i zachęt finansowych spowodował, że prawie wszyscy mieszkańcy gminy selekcjonują odpady, a z pobliskiej puszczy zniknęły dzikie wysypiska

Położona na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego gmina Izabelin jest prawdopodobnie pierwszą w Polsce, która od początku tego roku wdrożyła nowy system zarządzania odpadami komunalnymi. Jest  on całkowicie zgodny z ustawą z 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oddaje ona samorządom całkowite władztwo nad odpadami komunalnymi. Gminy mają czas na wdrożenie nowych przepisów do końca czerwca 2013 roku. Do tego czasu muszą zorganizować na swoim terenie system odbioru oraz przetwarzania odpadów komunalnych. W zamian za te usługi będą pobierać od mieszkańców specjalną opłatę za zagospodarowanie odpadów.

Czytaj więcej o sprawie na portalu ekologiairynek.pl