czwartek, 12 grudnia 2013

Szykuje się spore cięcie i sadzenie w Puszczy

Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne, hodowla i ochrona lasu, zagospodarowanie turystyczne, ochrona zwierząt, ochrona przeciwpożarowa, oraz ochrona ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb – to przedmiot przetargu o wartości ponad 130 tys. euro ogłoszonego właśnie przez Kampinoski Park Narodowy.

O co w nim chodzi? Między innymi o wykonywanie: trzebieży (wycinanie nadmiarowych drzew), cięć przygodnych (wynikające z nieprzewidzianych sytuacji, np. wichur), prac na pożarzyskach (oczywiście w przypadku wystąpienia pożary), czyszczenia wczesnego i późnego, zalesienia i dolesienia.  Krótko mówiąc, chodzi o różne zabiegi pielęgnacyjne.

Przetarg jest dość spory nie tylko z uwagi na wartość prac, ale także z tego względu, że obejmuje 17 leśnictw (to chyba wszystkie w KPN?). Prace te mają być wykonywane przez cały przyszły rok.

Po szczegóły odnośnie tego przetargu odsyłam do dokumentacji przetargowej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz