sobota, 31 sierpnia 2013

Puszcza Kampinoska na sportowo

Koniec lata i początek jesieni obfitować będzie w wiele wydarzeń sportowych, które zahaczą również o teren Puszczy Kampinoskiej. Dla każdego coś miłego – zarówno amatora, jak i profesjonalisty. Poniżej lista tych imprez opublikowana przez Kampinoski Park Narodowy.

7 września – Bieg im. Janusza Kusocińskiego, organizowany przez Stowarzyszenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego „Razem w Powiecie” oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z Ożarowa Mazowieckiego do Cmentarza-mauzoleum w Palmirach. Jest to impreza turystyczno-rekreacyjna o charakterze patriotycznym poświęcona pamięci Janusza Kusocińskiego. Zbiórka o godz. 8.00 w parku Ołtarzewskim przy ul. Parkowej. Więcej informacji pod tel. Stowarzyszenia „Razem w Powiecie”: 0 22 721 07 77.

8 września – VII Czosnowski Rajd Rowerowy „Dni Czosnowa 2013”, organizowany przez Urząd Gminy Czosnów. Start o godz. 13.00 spod Urzędu Gminy w Czosnowie (ul. Gminna 6). W programie imprezy także inne atrakcje – więcej informacji na stronie internetowej organizatora: www.czosnow.pl oraz u komandora rajdu – p. Macieja Kiełczewskiego, tel. 508 800 474.

29 września – VII Rajd Rowerowy organizowany przez Urząd Miejski w Łomiankach na trasie Łomianki-Mościska. Start o godz. 10.00 z Osiedla Naturalis przy ul. Fabrycznej w Łomiankach. Więcej informacji pod tel. organizatora: 0 22 768 62 18.
   
5-6 października – XL Maraton Pieszy im. Andrzeja Zboińskiego w Puszczy Kampinoskiej, organizowany przez Mazowiecki Klub Górski Matragona – wyjątkowa okazja na poznanie Puszczy Kampinoskiej nocą. Starty o godz. 20:00 z Dziekanowa Leśnego oraz o godz. 24:00 z Izabelina. Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy i regulamin na stronie internetowej organizatora: www.matragona.org.

19 października – II Maraton Kampinoski, organizowany przez Klub Sportowy Ekobiegi. Start maratonu o godz. 9.00 z Dziekanowa Leśnego. Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy i regulamin na stronie internetowej organizatora: www.maratonkampinoski.pl.

piątek, 30 sierpnia 2013

Derkaczy nieco mniej, ale i tak sporo

File:Corncrake2.jpgJak donosi Kampinoski Park Narodowy, właśnie zakończono doroczne liczenie derkaczy w Puszczy Kampinoskiej.

Derkacz Crex crex, to gatunek naziemnego chruściela zamieszkujący tereny otwarte, łąki i turzycowiska. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego monitoring derkacza jest prowadzony od wielu lat, w okresie od  maja do sierpnia. Coroczną inwentaryzację tego gatunku przeprowadzają ornitolodzy oraz leśniczowie, w ostatnich latach dołączyli do nich specjaliści spoza parku. W tym roku liczebność derkacza na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego została ustalona na 74 odzywające się samce. Biorąc pod uwagę teren parku oraz jego obrzeża otrzymamy 92 odzywające się samce.


Derkacz jest gatunkiem głównie nocnym, gdzie samiec oznacza swoje terytorium za pomocą donośnego głosu słyszanego nawet z dwóch kilometrów. Właśnie z tego powodu, liczenia derkaczy odbywają się w godzinach nocnych, kiedy to liczy się terytorialne, czyli odzywające się samce. Trudno tu mówić o śpiewie derkacza, ponieważ jego głos to m. in. donośne, ostre kreks, kreks, kreks, stąd nazwa łacińska gatunku. Zagęszczenie derkacza na terenie parku w obecnym roku wynosi 24,1samca/100 km² i jest ono nieco niższe od zagęszczenia z roku ubiegłego. Przyczyną tej sytuacji może być wysoki poziom wód gruntowych, który utrzymywał się na łąkach w okresie lęgowym derkacza (czerwiec, lipiec), utrudniając ptakom poruszanie się i zakładanie lęgów. Mimo to, zagęszczenie derkacza na terenie parku jest wyższe od tego podawanego dla centralnej Polski, chociaż niższe od zagęszczeń derkacza w północno-wschodniej Polsce, gdzie ten gatunek występuje najliczniej. Teren Kampinoskiego Parku Narodowego stanowi ważny w skali kraju obszar gniazdowania derkacza.

Źródło: KPN / fot. Wikipedia

czwartek, 29 sierpnia 2013

W poszukiwaniu wrzosowisk


Koniec sierpnia i wrzesień to okres, kiedy w Puszczy Kampinoskiej można podziwiać kwitnące wrzosy. Rośliny te rosną na kiepskich piaszczystych glebach, a tych przecież tu nie brakuje. W wielu miejscach można więc wypatrzyć pojedyncze płaty wrzosów. Trudniej jest natomiast znaleźć większe wrzosowiska.

Bodaj najbardziej znanym, a z pewnością najłatwiej dostępnym dla ruchu turystycznego wrzosowiskiem są okolice Obszaru Ochrony Ścisłej "Cyganka". Wrzosy znajdziemy tam na zielonym szlaku z Pociechy do Zaborowa Leśnego w miejscu zniszczonym przez wiatrołom. A tak na marginesie warto dodać, że najpiękniejsze wrzosowiska bardzo często towarzyszom miejscom w jakiś sposób zniszczonym – czy to przez pożar, czy wichurę, a nawet przez... czołgi. Chyba najpiękniejsze wrzosowisko w Polsce znajduje się na dawnym poligonie!

Gdzie jeszcze w Puszczy Kampinoskiej można natknąć się na wrzosowiska? Niedawny post autorki bloga "Moja Puszcza" pokazuje, że i w innych miejscach Puszczy można uświadczyć tę formację roślinną, ale zapewne poza szlakami turystycznymi, gdyż we wpisie trudno uświadczyć choćby podpowiedzi, gdzie można wykonać takie piękne zdjęcia.

Pewną podpowiedzią może być dokument opublikowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. Wymieniono tam dwa miejsca w Puszczy pokryte wrzosowiskami. Pierwsze to Lotne Piachy – obszar pomiędzy szlakami czarnym i czerwonym koło Janówka. Drugi obszar to Niepust, czyli właśnie okolice OOŚ Cyganka. Jak pisze GIOŚ:
Na obszarze Puszczy Kampinoskiej (obszar Natura 2000 PLC140001) występują zróżnicowane typy suchych wrzosowisk, różne są też genezy powstania poszczególnych płatów. Największe z nich, reprezentowane przez trudne do zakwalifikowania syntaksonomicznego fitocenozy, występują we wschodniej części Puszczy Kampinoskiej i powstały po rozległych pożarach borów sosnowych. Są to: Niepust i Lotne Piachy. Oprócz nich w obrębie pasów wydmowych omawianego obszaru występują liczne małe płaty wrzosowisk, najczęściej o powierzchni liniowej wzdłuż dróg leśnych, szlaków turystycznych, linii przeciwpożarowych i pod liniami wysokiego napięcia. Sprzyja im tam w miarę regularne usuwanie podrostu dr zew i krzewów prowadzone w celu utrzymania funkcjonalności wymienionej infrastruktury. Ponadto co roku zdarzają się na terenie Puszczy liczne mniejsze lub większe pożary, które czasem są czynnikiem inicjującym tworzenie nowych wrzosowisk, podczas, gdy inne zarastają. Wydaje się, że ta cykliczność istnienia wrzosowisk na tak dużym obszarze jest pozytywna, nie zagraża istnieniu wrzosowisk jako takich. Dlatego też, poza dwoma wymienionymi kompleksami głównymi, nie ma potrzeby przeciwdziałania procesowi ich zarastania poprzez prowadzenie specjalnych działań ochronnych. 
Zachęcam więc gorąco do weekendowych wycieczek na kampinoskie wrzosowiska, robienia zdjęć i dzielenia się nimi, choćby na puszczańskim profilu na Facebooku. No a szczególnie mocno zachęcam do dzielenie się informacjami, gdzie jeszcze w Puszczy Kampinoskiej można znaleźć piękne wrzosowiska.

wtorek, 27 sierpnia 2013

Parking i polana w Granicy wkrótce do remontu

http://bip.kampinoski-pn.gov.pl/components/com_remository_files/file_image_226/img_226_01.jpgKampinoski Park Narodowy ogłosił przetarg na modernizacje infrastruktury turystycznej w Granicy. Prace będą się składały z trzech elementów. Po pierwsze, przebudowy parkingu (teren A). Zamówienie przewiduje: roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie pakże instalację wiat, tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ogrodzenia czy oświetlenia.
http://bip.kampinoski-pn.gov.pl/components/com_remository_files/file_image_227/img_227_01.jpg
Drugim elementem prac będzie zagospodarowanie pobliskiej polany (teren B), w tym instalację: wiaty piknikowej, miejsca na ognisko, tablicy informacyjnej, koszy na śmieci, piaskownicy, boiska czy oświetlenia. 

Trzeci etap polega na zagospodarowaniu zieleni na terenach A i B.

Przebudowa parkingu ma być gotowa do końca listopada br. Prace na polanie mają się skończyć do końca sierpnia 2014 roku. Z kolei zagospodarowanie zieleni na terenach A i B powinno się zakończyć do końca listopada 2014 roku. 

poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Policja, młyn, festyn i powidła, czyli przegląd wydarzeń z Puszczy Kampinoskiej

Mazowieckie lasy pod okiem policji
W ostatni czwartek Komenda Stołeczna Policji oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie podpisały porozumienie, na mocy którego funkcjonariusze zobowiązali się patrolować wspólnie z leśnikami mazowieckie lasy. Mają w nich szukać przede wszystkim nielegalnych wysypisk śmieci. Od wejście w życie ustawy śmieciowej tylko pod Warszawą znaleziono dwa takie miejsca. Najczęściej wyrzucane są tam materiały budowlane.
Oprócz śmieci policjanci mają także pomagać w ściganiu nielegalnego wyrębu, kłusownictwa i podpalaczy.

Lasy podwarszawskie znajdują się pod silną presją wielkiego miasta, a także licznych pobliskich wiosek i miasteczek. Co roku dochodzi do około pięciu tysięcy zdarzeń bezprawnego naruszenia tych lasów i różnego rodzaju szkodnictwa leśnego. Z tego powodu LP na coroczne uprzątnięcie ponad 100 tirów wywiezionych odpadów wydają ponad milion złotych. Tę sumę można by przeznaczyć na chociażby poprawę infrastruktury turystycznej, budowę i modernizację np. ścieżek rowerowych czy punktów odpoczynku.

Powidła z buraków?
Muzeum Wisły w Wyszogrodzie zaprasza do zwiedzania nowej wystawy poświęconej wyrobowi powideł z buraków cukrowych. Jak się okazuje, w ich wyrobie specjalizowali się Olendrzy, jeszcze do XIX zamieszkujący okolice Wisły m.in. wzdłuż Puszczy Kampinoskiej.

Zobacz młyn wodny w Wyszogrodzie
Pozostajemy w Wyszogrodzie. 27 września przy nabrzeżu w tym miasteczku zatrzyma się replika XIX wiecznego młyna wodnego. Młyny takie spełniały ważną rolę w życiu ekonomicznym regionu. Mełły zboże na mąkę i kaszę, mogły się przemieszczać, wykorzystując nurt  rzeki do napędzania mechanizmów. Nie straszne były im powodzie i raptowne przybory poziomu wód. Wyszogrodzcy młynarze zaspokajali nie tylko potrzeby rynku lokalnego, ale także mąkę i kasze eksportowano statkami w dół rzeki. Według ilustracji  z początku XVII w. młynów wodnych w Wyszogrodzie pływało przynajmniej 9, a w początku XIX w. nawet 15.

Replikę takiego XIX wiecznego młyna wodnego zbudowano w Pińczowie. Płynie Wisłą z Nowego Korczyna do Gdańska.  27 września ok 14.00 zatrzyma się w Wyszogrodzie. Po wielu latach nieobecności pływający młyn znów zacznie mielić zboże. Na jego powitanie wypłynie wyszogrodzki tramwaj wodny "Vistula". Dla załogi Harcerze przygotują specjalną niespodziankę. Atrakcją będzie możliwość zmielenia przyniesionego przez siebie ziarna.
Inicjatywa rekonstrukcji takiego obiektu narodziła się Muzeum Wsi Kieleckiej, a reaktywowany po latach Klub Wodny Kon Tiki i Ośrodek Historyczno Kulturalny Beldonek z Chrobrza pomogły przy realizacji pomysłu.
 
Dzień otwarty z nowym placem zabaw
Już za półtora tygodnia odbędą się kolejne dni otwarte Kampinoskiego Parku Narodowego. W programie przewidziano m.in.: gry, zabawy, wystawy zdjęć, prezentacje, wycieczki oraz ognisko z kiełbaskami. Dla najmłodszych niewątpliwą atrakcją będzie nowy plac zabaw, który zostanie oddany do użytku obek siedziby KPN w Izabelinie. W zeszłym tygodniu rozstrzygnięto przetarg na jego wykonanie, więc robotnicy chyba powinni się wyrobić.