czwartek, 14 listopada 2013

Tunel, parking i twierdza, czyli przegląd wydarzeń z Puszczy

1. Jest ruina, będzie smart city
XIX-wieczna Twierdza Modlin 31 października oficjalnie przeszła w ręce poznańskiego inwestora. Spółka Konkret - właściciel poznańskiej galerii Panorama oraz kompleksu City Park - podpisała z Agencją Mienia Wojskowego akt notarialny. Z gotowymi projektami, jak zagospodarować twierdzę, firmy ustawiają się do nas w kolejce - mówią szefowie firmy Konkret, która nabyła ten zabytkowy obiekt.

Cały projekt wyniesie od 800 mln do 1 mld zł na przestrzeni 6-10 lat. Na początek inwestor wyłoży 48 mln zł na zabezpieczenie zabytków i rewitalizację terenu. Od połowy listopada naprawiane będzie poszycie dachu, równolegle będą się toczyć prace ziemne na wałach. Wymieniona ma też zostać stolarka. Budynki zostaną również zabezpieczone przed wilgocią, która ma najbardziej destrukcyjny wpływ na XIX-wieczny zabytek. W dalszej kolejności inwestor zajmie się rewitalizacją terenów zielonych.

Jak po rewitalizacji będzie wyglądała twierdza? Wciąż dokładnie nie wiadomo. Grupa Konkret planuje, by Twierdza Modlin stała się smart city, czyli inteligentnym i funkcjonalnym miastem. Projekt miałby nosić nazwę "Modlin 2.0".
Więcej

fot. K. Mikrut 05.11.20132. Rusza remont parkingu w Granicy
4 listopada ruszyły roboty budowlane związane z zagospodarowaniem parkingu. Prace obejmują m.in. przeprowadzenie robót rozbiórkowych, ziemnych oraz wykonanie konstrukcji parkingu, w tym instalacji i przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Zakończenie tego etapu prac przewiduje się na koniec listopada b.r. Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem polany wypoczynkowej oraz zagospodarowaniem zieleni przewidziane są na rok następny. (źródło: KPN)

3. Tunele w Puszczy Kampinoskiej?
Tytuł dziwny, ale prawdziwy. Okazuje się, że jeśli wiadomo, gdzie szukać, to w Puszczy Kampinoskiej można znaleźć tunele, a właściwie pozostałości po nich. To część dawnego składowiska broni, jakie w okresie międzywojennym powstało w okolicach obecnego cmentarza w Palmirach. Więcej zdjęć tego obiektu można znaleźć na Facebooku na profilu "Tajemnicze miejsca Puszczy Kampinoskiej".


4. Kampinos w TV
A na koniec łosiowa audycja w TVN. Trzeba włączyć film nr 2, ale jedynkę też polecam, bo jest o zbliżonej tematyce. 

niedziela, 10 listopada 2013

W Puszczy Kampinoskiej będzie 10 domów mniej


Sporo ostatnio było na tym blogu o konflikcie między mieszkańcami otuliny oraz Kampinoskiego Parku Narodowego z dyrekcją tegoż parku (a wkrótce będzie jeszcze więcej). Poniekąd z tym tematem wiąże się przetarg ogłoszony właśnie przez KPN. Jego przedmiotem jest bowiem rozbiórka 10 gospodarstw znajdujących się w KPN-ie.

Przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą. Jednym z ważniejszych zadań parków narodowych jest wykup prywatnych gruntów, tak by było tam jak najmniej zabudowy, a jak najwięcej terenów należących do parku. Proces ten dzieje się oczywiście i w Puszczy Kampinoskiej, choć dość powoli. Pierwszą przeszkodą są mieszkańcy, którzy nie chcą sprzedawać swojej własności – albo dlatego, że cena proponowana przez Park ich nie satysfakcjonuje, albo dlatego, że po prostu nie chcą się wyprowadzać. No i na tym tle oczywiście nierzadko dochodzi do konfliktów... Druga przyczyna to brak pieniędzy, choć dzięki dotacjom unijnym jest to w ostatnich latach znacznie mniejszy problem. Realizacja programu wykupu gruntów na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:
• wewnątrz głównego kompleksu parku wykupiono na rzecz skarbu państwa 10 800 ha, tj. ok. 78% planowanej powierzchni;
• zalesiono 4870 ha,
• do sukcesji naturalnej przeznaczono ok. 3200 ha,
• rolniczo użytkuje się ok. 800 ha (głównie w ramach dzierżaw rolnych);
• zawarto ponad 3800 aktów notarialnych;
do wykupu pozostało około 2830 ha.

Wracając do przetargu! Do rozbiórki przeznaczono 10 gospodarstw:
a) Wieś Grabina działka nr ew. 49 gmina Leszno, powiat warszawski zachodni;
b) Wieś Nowa Dąbrowa działka nr ew. 11 gmina Leoncin, powiat nowodworski;
c) Wieś Korfowe działka nr ew. 31 gmina Leszno, powiat warszawski zachodni;
d) Wieś Aleksandrów działka nr ew. 27 gmina Czosnów, powiat nowodworski;
e) Wieś Miszory działka nr ew. 156/3 gmina Brochów, powiat sochaczewski;
f) Wieś Korfowe działka nr ew. 33 gmina Leszno, powiat warszawski zachodni;
g) Wieś Rybitew działka nr ew. 25, gmina Leoncin, powiat nowodworski;
h) Wieś Wiersze działka nr ew. 94, gmina Czosnów, powiat nowodworski;
i) Wieś Famułki Królewskie dz. 34, gmina Brochów, powiat sochaczewski;
j) Wieś Famułki Królewskie działka nr ew. 35 gmina Brochów, powiat sochaczewski.
Zdjęcia wszystkich tych obiektów można znaleźć na stronie Parku (zał. 1).

Jak wynika z dokumentacji przetargowej, prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.
/fot. powyżej: KPN/