piątek, 28 marca 2014

Kampinoskie Bagna, czyli i wilk syty, i owca cała

Na początku tego tygodnia oficjalnie zainaugurowano projekt „Kampinoskie Bagna”. Za bagatela 4,3 mln euro ma być poprawiony stan siedlisk mokradłowych, zatrzymana sukcesja wilgotnych siedlisk otwartych i ograniczone będą problemy, jakie dla społeczności lokalnych oznacza wysoki poziom wód gruntowych. Krótko mówiąc, z jednej strony ma zostać podniesione uwilgotnienie mokradeł, ale w taki sposób, by nie wpłynęło to negatywnie na okolicznych mieszkańców.

Postępujące wykupy gruntów prywatnych w KPN i zmniejszanie się areału upraw rolnych powoduje, że wybudowana w przeszłości sieć melioracyjna na wielu obszarach Parku straciła już swe ekonomiczne znaczenie. W związku z tym zaplanowano szereg działań, których głównym celem jest taka przebudowa sieci wodnej, by lepiej odpowiadała aktualnym potrzebom ochrony przyrody Puszczy Kampinoskiej. 

Zaplanowana jest budowa 40 progów na niewielkich kanałach, wprowadzenie wody do lokalnych obniżeń terenowych, likwidacja wybranych rowów melioracji szczegółowej i inne działania mające podnieść uwilgotnienie mokradeł. Jednocześnie planowany jest wykup najbardziej wilgotnych łąk i budowa grobli przeciwpowodziowej w miejscowości Sadowa. Działania te, wraz z rezygnacją z budowy progów na głównych kanałach puszczy, pozwolą na pogodzenie interesów społeczności lokalnych i ochrony przyrody.

Projekt będzie realizowany wspólnie przez Kampinoski Park Narodowy, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz REC Polska. Budżet projektu jest pokrywany przez Fundusz LIFE + oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt ma już swoje logo i stronę internetową, ale na razie jest ona jeszcze w budowie.

Oprac. JK na podstawie materiałów KPN

1 komentarz:

  1. opracowane na podstawie materiałów KPN
    to całkowicie usprawiedliwia twój tekst
    pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń