sobota, 15 marca 2014

Zapowiedź konferencji o kampinoskich bagnach

24 marca w budynku dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego odbędzie się konferencja poświęcona nowemu programowi renaturyzacji kampinoskich bagien. Niestety, przegapiłem jej zapowiedź, a termin zgłaszania się upłynął 10 marca. Tym niemniej podejrzewam, że jeżeli ktoś jest chętny, a organizatorzy są otwarci, to z pewnością da się jeszcze na tę konferencję "wbić". Poniżej komunikat na temat spotkania.

Serdecznie zapraszamy na konferencję otwierającą projekt Kampinoskie Bagna – „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska”.

Projekt „Kampinoskie Bagna” ma na celu ochronę mokradeł obszaru Natura 2000 w Puszczy Kampinoskiej. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez szereg działań hydrotechnicznych, wykupy gruntów, działania planistyczne, monitoring przyrodniczy itp. Projekt realizowany jest przez Kampinoski Park Narodowy, REC Polska, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, przy wsparciu funduszu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czasie konferencji zaprezentowane zostaną referaty dotyczące współczesnych dylematów ochrony mokradeł w Puszczy Kampinoskiej, ich uwarunkowań przyrodniczych i społecznych. Przedstawione zostaną również zaplanowane działania w ramach realizacji niniejszego projektu. W drugim dniu konferencji zapraszamy na objazd terenowy, w czasie którego przedstawimy wybrane obszary, gdzie prowadzony będzie projekt.

W czasie konferencji zaprezentowane zostaną referaty dotyczące współczesnych dylematów ochrony mokradeł w Puszczy Kampinoskiej, ich uwarunkowań przyrodniczych i społecznych. Przedstawione zostaną również zaplanowane działania w ramach realizacji niniejszego projektu. W drugim dniu konferencji zapraszamy na objazd terenowy, w czasie którego przedstawimy wybrane obszary, gdzie prowadzony będzie projekt.

czwartek, 13 marca 2014

Co Kampinoski Park Narodowy planuje na rok 2014?

5 marca minister środowiska podpisał zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego. Można tam znaleźć kilka ciekawych informacji dotyczących planów dyrekcji Parku na ten rok.

Dokument jest dość obszerny, bo liczy sobie 37 stron. Zamiast go streszczać pozwolę sobie wypisać w punktach najciekawsze „smaczki”, jakie tam znalazłem. Otóż KPN planuje w tym roku m.in.:
• modernizację grobli przeciwpowodziowej we wsi Sadowa na długości około 800 metrów;
• likwidację rowów melioracyjnych o długości 900 metrów w obwodach Kampinos i Grabina;
• zalesienia na powierzchni blisko 22 ha;
• ograniczenie liczebności (czyli odstrzał) saren (100 osobników), jelenia (25) oraz dzika (400), a także jenotów, lisów, bażantów, szopów praczy i norki amerykańskiej;
• budowę kładki drewnianej na ścieżce edukacyjnej „Wokół Opalenia”, w celu ograniczenia wydeptywania siedlisk rzadkich gatunków motyli;
• doroczne koszenie i odkrzaczanie łąk oraz pielęgnację wrzosowisk;
• wykup gruntów prywatnych o powierzchni 120 ha;
• rozebranie 21 gospodarstw wykupionych przez park;
• wytyczenie i oznakowanie szlaków turystyki konnej;
• opieka nad cmentarzami kolonistów „olenderskich”;
• budowa około 40 piętrzeń na kanałach;
• likwidacja rowów melioracyjnych na długości około 2,5 km w obrębach Kampinos i Brochów;
• rozbudowa infrastruktury terenowej poprzez zagospodarowanie modelu wydmy i urządzenie ogródka roślinności puszczańskiej.

Zapraszam do lektury i wyszukiwania innych ciekawostek.

poniedziałek, 10 marca 2014

Dronem po Puszczy

Zapraszam na przelot dronem po Puszczy Kampinoskiej. Film nakręciła firma Ultra Drones.


Szansa na więcej ścieżek rowerowych w okolicach Puszczy

Niedawno pisałem o porozumieniu gmin z okolic Puszczy, w którym ich włodarze zobowiązali się do wspólnego ubiegania się o pieniądze unijne na uregulowanie gospodarki wodnej. Teraz samorządowcy z Warszawy i okolic połączyli siły, by pozyskać 165 mln euro z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wśród sygnatariuszy porozumienia są również cztery kampinoskie gminy: Stare Babice, Izabelin, Czosnów i Łomianki.

Wart uwagi jest fakt, że najwięcej środków, aż 84 mln euro (352 mln zł) przewidziano w tym porozumieniu na rozbudowę dróg rowerowych oraz systemu P+R (parkuj i jedź). Niestety, podobnie jak w przypadku umowy dotyczącej gospodarki wodnej, i tu brak jest jakichkolwiek konkretów. Wszystko dlatego, że droga od tego porozumienia do otrzymania pieniędzy jest jeszcze daleka. Jak napisano w komunikacie prasowym:
Przyjęte „Założenia Strategii Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” będą podstawą do wypracowania przez gminy strategii ZIT, która zostanie przedłożona do akceptacji Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego. Musi ją również zatwierdzić Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Jeśli jednak propozycje przejdą, to kampinoskie gminy, ostrożnie licząc, powinny otrzymać choć kilka milionów złotych na infrastrukturę rowerową. Osobiście radziłbym zainwestować w ścieżki prowadzące z metra Młociny do Puszczy Kampinoskiej. Jeśli ktoś nie lubi/boi się jeździć razem z samochodami, to obecnie ma problem z pokonaniem tej trasy. Podobnie sprawa ma się z przejechaniem rowerem przez całe Łomianki wzdłuż Wisły. A może wy macie jakieś propozycje?

A skoro o ścieżkach rowerowych w okolicach Puszczy mowa. Jak informuje pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, wkrótce ma ruszyć budowa ścieżki na ulicy Wóycickiego od Wólczyńskiej do Pułkowej – prawie 3 kilometry w każdą stronę! Trasa ma być gotowa jeszcze w tym roku.