piątek, 29 lipca 2016

„Nie” na tropie afery w KPN. Czy Park oddał za bezcen drogie grunty?

„Platforma Obywatelska kasowała puszczę, zanim stało się to modne. Kampinoski Park Narodowy leży tuż pod Warszawą, jednak nikt nie protestuje w związku ze skasowaniem 3,7 ha jego powierzchni. Odległy Białowieski Park Narodowy rozpala emocje, a cząstka graniczącej z Warszawą puszczy znika w ciszy”. Tak zaczyna się artykuł opublikowany parę tygodni temu w tygodniu „Nie”.

Część z Czytelników już na wstępie obruszy się: „Po co zajmować się doniesieniami Urbana?”. Mimo wszystko doszedłem do wniosku, że choćby z czystej ciekawości warto bliżej przyjrzeć się tej sprawie. O co w niej z grubsza chodzi?

Jak twierdzi tygodnik, KPN wymienił niecałe 3,8 ha gruntów w okolicy Lipkowa na 55 ha położone w gminie Czosnów (miejscowości Małocice i Truskawka). Pozornie wydaje się, że Park znacznie na tym skorzystał. Z wyliczeń tygodnika wynika jednak, że o ile pierwszy grunt wart jest około 20 mln zł (bo jest blisko stolicy i jest przeznaczony pod budownictwo), to drugi wyceniany jest na 1,5 góra 3,0 mln zł. Tymczasem KPN i inwestor teoretycznie wyceniają swoje grunty na około 10 mln zł. Czy to jawne oszustwo, a może Park się – mówiąc brzydko – sfrajerzył? Poprosiłem KPN o ustosunkowanie się do zarzutów „Nie”.Wymiana ta stanowi element realizacji przyjętej przez park polityki wymiany działek zbędnych Parkowi z punktu widzenia ochrony przyrody, leżących poza granicami kompleksu głównego Parku, na cenniejsze przyrodniczo grunty prywatne położone w jego granicach. Działka w Lipkowie znajduje się w wykazie działek przeznaczonych do wymian i zamian, przesłanym do Ministerstwa Środowiska w 2009 roku, jak i w wykazie działek przeznaczonych do wymian i zamian, zawartym w będącym obecnie przedmiotem uzgodnień projekcie Planu ochrony KPN. Natomiast tereny we wsiach Małocice i Truskawka w planie ochrony z 1997 roku postulowane były do włączenia do Kampinoskiego Parku Narodowego (wcześniej znajdowały się poza jego granicami) z uwagi na ich dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową, co zostało zrealizowane na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.IX.1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz.U. nr 132, poz. 876).

Oba tereny będące przedmiotem transakcji wymiany poddane zostały analizie i ewaluacji przyrodniczej, przeprowadzonej przez ekspertów przyrodników. Wyniki ekspertyz potwierdziły wcześniejszą ocenę wartości przyrodniczych obu nieruchomości. Działkę położoną w Lipkowie oceniono jako zbędną z punktu widzenia ochrony przyrody między innymi z uwagi na: lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i zainwestowanych, brak rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych, występowanie obcych i inwazyjnych gatunków roślin, brak chronionych i/lub zagrożonych gatunków bezkręgowców i ptaków. Natomiast tereny w Małocicach i Truskawce oceniono jako szczególnie wartościowe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, między innymi ze względu na: położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Łasica, występowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin, bezkręgowców, płazów i ptaków oraz występowanie chronionych siedlisk przyrodniczych.


Zarówno działki w Lipkowie, jak i w Małocicach i Truskawce od lat posiadają w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie pozwalające na ich zabudowę (Lipków: Uchwała nr VII/115/92 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 maja 1992 r.: B1-MN – tereny zabudowy jednorodzinnej; Uchwała nr XV/122/99 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 1999 r.: MNU – tereny mieszkaniowo–usługowe; Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r.: MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 11-13 KDW – teren drogi wewnętrznej. Małocice i Truskawka: Uchwała nr 92/93 Rady Gminy w Czosnowie z 8 czerwca 1993 r.: B398a – UT/US – tereny projektowanych pól golfowych; Uchwała Nr 32/X/03 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2003 r.: US/UT – usługi sportu, turystyki z prawem do zabudowy). O ile wprowadzenie zabudowy na tereny nie posiadające wysokiej wartości przyrodniczej, położone poza głównym kompleksem KPN, nie stanowiłoby bezpośredniego zagrożenia dla walorów przyrodniczych parku, o tyle lokalizacja zabudowy na terenach zlokalizowanych z Małocicach i Truskawce wiązałaby się z realnym, negatywnym wpływem na przyrodę Puszczy Kampinoskiej.


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 10a ust. 2 pkt.5, Ustawy z dnia 16.IV.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015, poz. 1651 ze zm.), wartość obu nieruchomości została określona przez rzeczoznawców majątkowych. Dokonali oni oszacowania na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 21.VIII.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014, poz. 518 ze zm.), tj. zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stanem faktycznym na gruncie oraz rzeczywistym stanem prawnym. Ponadto na zlecenie KPN wykonane zostały dodatkowe analizy rynku nieruchomości, dotyczące wsi Lipków oraz wsi Truskawka i Małocice.


Tyle wyjaśnień KPN-u. Jak dla mnie są one przekonujące. Zresztą, jakby powyższe stwierdzenia były nieprawdziwe to Izabelina zawitałyby już „trzyliterowe służby”. Wszak decyzja o wymianie gruntów podjęta została jeszcze przez ekipę PO-PSL.

wtorek, 26 lipca 2016

Trąby wieją, wilki atakują, żmije kąsają, czyli wakacyjny przegląd wydarzeń

fot. Wikipedia
1. Trąba powietrzna w Grochalach
14 lipca wieczorem w Grochalach w gminie Leoncin mieszkańcy mogli zaobserwować rzadkie zjawisko meteorologiczne – trąbę powietrzną. Jej zdjęcia można zobaczyć TU. Brak jest doniesień o poważniejszych zniszczeniach.

2. Wilki atakują?
To była tylko kwestia czasu. W zeszłym roku władze Kampinoskiego Parku Narodowego poinformowały, że do Puszczy wrócił wilk, a teraz – jak informuje portal Mazowieckie To i Owo – doszło do ich pierwszego ataku na siedziby ludzkie. Zwierzaki miały ponoć zaatakować kozy pasące się w okolicach Cybulic Dużych. Do rewelacji tych warto jednak podchodzić z rezerwą. Władzie KPN podają bowiem, że dotychczas nie miały żadnych doniesień o atakach wilków, ponadto poszkodowany właściciel kozy z Cybulic  wciąż nie złożył jeszcze wniosku o wypłatę odszkodowania, a bez tego Park nie przystąpi do weryfikacji, czy koza faktycznie została zagryziona przez wilka, a może bezpańskiego psa (co się niestety w tych okolicach zdarza).

W cytowanym artykule warto zwrócić uwagę na ciekawą informację: wg szacunków KPN-u w Puszczy Kampinoskiej jest już 11 wilków!

3. Uwaga na żmije
Do innego nieprzyjemnego wydarzenia doszło w Łomiankach Dąbrowie. Zmarł tam pies zaatakowany przez żmiję zygzakowatą. Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, bo gatunek ten unika kontaktu z człowiekiem i atakuje tylko wtedy, gdy nie ma innego wyjścia. Nie ma więc powodu do paniki, choć z pewnością warto zachować na spacerach w lesie ostrożność, szczególnie w przypadku dzieci czy właśnie psów, dla których ukąszenie może mieć poważne konsekwencje.

4. Dni Młodzieży w Puszczy
Cały kraj żyje właśnie Światowymi Dniami Młodzieży. Wydarzenie nie ogranicza się jednak wyłącznie do Krakowa, bo pielgrzymi (około 300) przybyli m.in. do Puszczy Kampinoskiej. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Parku.

5. Źródełka w Łomiankach
Spragniony po wycieczce do Puszczy? Jeśli akurat jesteś w Łomiankach, możesz łatwo to pragnienie ugasić. Władzie miasta ustawiły bowiem cztery źródełka uliczne. Znajdują się: przy Urzędzie Miejskim na ul. Warszawskiej 115, naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, przy ICDS oraz na terenie Ogródka Jordanowskiego w Dąbrowie Leśnej.

6. Zaproszenie na koncert w ramach festiwalu "W krainie Chopina"
Jeżeli pragniecie posłuchać wspaniałego brzmienia gitary klasycznej, to zapraszam na kolejny koncert XII Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”. W najbliższą niedzielę 31 lipca o godzinie 19.00, festiwal zagości w ekskluzywnym wnętrzu MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim. Miejsce w Krainie Chopina, którzy wszyscy znają, za sprawą jego niezwykłego właściciela Andrzeja Bartkowskiego, który z wielką pasją realizuje artystyczne spotkania w ramach „Forum Humanum Mazurkas”. Namawiam Państwa do spędzenia niedzielnego wieczoru, w chłodnych pomieszczeniach MCC. Wystąpi trio, w którego składzie znajduje się trzech czołowych polskich wirtuozów gitary klasycznej: Leszek Potasiński, Michał Pindakiewicz i Aleksander Wilgos. W programie znajdą się utwory klasyczne, z akcentem hiszpańskim i brazylijskim.