wtorek, 21 lutego 2017

Uwaga! Zaczynają się spore utrudnienia na szlakach!

Żeby mogło być lepiej, najpierw musi być gorzej – mówi stare przysłowie pszczół. Dobrze pasuje ono do tego, co się szykuje w związku ze startem budowy obiektów hydrotechnicznych w Puszczy Kampinoskiej, które mają poprawić regulację tutejszych stosunków wodnych.

Lista zamknięć szlaków:
·         Kampinoski Szlak Rowerowy na odcinku Dziekanów Leśny – Kaliszki (wstępnie do 31 marca);
·         czerwony szlak na odcinku Mogilny Mostek – uroczysko Szczukówek (wstępie do 15 marca);
·         żółty szlak im. A. Trębickiego (cały) Palmiry wieś – Mogilny Mostek (wstępie do 15 marca br.)
·         żółty szlak im. A. Janowskiego na odcinku Prusakowe – Babska Górka (wstępie do 15 marca br.);
·         zielony szlak na odcinku Posada Sieraków – Szczukówek (wstępie do 15 marca br.)

Ponadto zamknięty zostaje parking w Dziekanowie Leśnym (do odwołania). Z kolei parkowanie we wsi Palmiry na tzw. parkingu dużym ma być utrudnione (również do odwołania). Do dyspozycji turystów wciąż pozostaje tzw. parking mały, położony około 0,5 km na zachód, jadąc drogą Palmirską.

Przy okazji Kampinoski Park Narodowy zachęca do korzystania z odnowionego parkingu w Pociesze niedaleko cmentarza w Palmirach.

poniedziałek, 20 lutego 2017

Rusza budowa obiektów hydrotechnicznych, które spiętrzą kampinoskie bagna

W Kampinoskim Parku Narodowym rusza budowa obiektów małej retencji, które będą chronić kampinoskie bagna przed letnimi suszami. Po kilku latach prac analitycznych, projektowych i po uzyskaniu stosownych pozwoleń rozpoczyna się budowa 37 budowli hydrotechnicznych, które mają zatrzymać wodę w niewielkich kanałach i obniżeniach terenowych na terenie puszczy.

Pierwszych 15 obiektów powstanie do września bieżącego roku na obszarze Wilcza Struga (gm. Łomianki i Czosnów) i Żurawiowe (gm. Leszno). Będą to niewielkie budowle, takie jak progi, zastawki, przepusty i brody. Zbudowane będą także krótkie rowy doprowadzające wodę z istniejących kanałów do lokalnych obniżeń terenowych, a także grobla zabezpieczająca grunty wsi Sadowa i Izabelin Dziekanówek przed przelewaniem się wysokich wód z terenu parku.

Dla zapewnienia właściwych standardów ochrony przyrody prace budowlane nie będą prowadzone w okresie 15 marzec – 31 sierpnia. Zakończenie wszystkich prac budowlanych spodziewane jest w marcu 2018 roku.

Działania budowlane zostały poprzedzone długotrwałymi badaniami, analizami i symulacjami efektów planowanych działań. Wykonano między innymi bardzo dokładną mapę ukształtowania powierzchni bagien Puszczy Kampinoskiej do opracowania której wykorzystano metodę skaningu laserowego. Na jej podstawie wykonano komputerowe badania symulacyjne pokazujące zasięg oddziaływania planowanych budowli na wody KPN przy różnych stanach wód. W planowaniu działań opierano się także na wynikach badań glebowych, botanicznych i faunistycznych prowadzonych przez wiele lat na terenie KPN.

Budowa obiektów małej retencji prowadzona jest w ramach projektu „Kampinoskie Bagna” kierowanego przez KPN i finansowanego ze środków Funduszu LIFE+ i NFOŚIGW. Projekt realizowany jest od 2014 roku przy współudziale fundacji REC Polska, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Oprócz budowy urządzeń małej retencji w projekcie realizowane są także wykupy gruntów (125 ha), opracowywana jest strategia zarządzania populacją bobra, przygotowywane są wytyczne do użytkowania jazów na Łasicy oraz realizowanych jest szereg działań monitoringowych i informacyjnych.

Wszystkie działania projektowe zostały tak zaplanowane, by nie podwyższać poziomu wód podziemnych na gruntach prywatnych, w szczególności na terenach zabudowanych. Działania hydrotechniczne planowane są tylko na małych kanałach, które zbierają wodę z obszarów należących do Skarbu Państwa. Ze względów społecznych nie planuje się natomiast działań hydrotechnicznych na głównych kanałach puszczy: na Łasicy, Kanale Zaborowskim, Kanale Ł9 i Kanale Olszowieckim.

Pełny opis projektu można znaleźć na stronie www.kampinoskiebagna.pl


Źródło: Projekt „Kampinoskie Bagna”